Hoşgeldiniz > Hizmetler > Satış Eğitimleri > Satış Eğitim Başlıklarımız ve Detay İçerikler > 3 Boyutlu Satış Metodu Eğitimi
Sinera Group Facebook sayfası  Sinera Group Twitter sayfası
 • Yıldız Satıcılar Kulübü'ne Katılın

  Yıldız Satıcılar Kulübü'ne Katılın

 • Satış Sisteminizin Etkinliğini Ölçün

  Satış Sisteminizin Etkinliğini Ölçün

 • Satış Koçluğu Alın

  Satış Koçluğu Alın

 • Çözdüğümüz Satış Sorunları

  Çözdüğümüz Satış Sorunları

3 Boyutlu Satış Metodu Eğitimi

Satış Öğrenilebilir ve Öğretilebilir Bir Beceridir!

Satış nedir?
 • Satış sanat mıdır, bilim midir, zanaat mi yoksa doğuştan gelen bir yetenek midir?
 • Satış, davranışsal bir sosyal beceridir. Hayatın her alanında vardır. Profesyonel anlamda satış, karşılıklı fayda sağlamak için ürün ve hizmetlerin adil bir değer karşılığında kişilerarası el değiştirmesini sağlamak için gerekli süreçlerin tümüdür. Diğer bir deyişle bir hedefe ulaşmak için satış süreçlerinin uygulanmasıdır.
3 Boyutlu Satış Metodu’nun 3 boyutu nelerden oluşur?
 • Satış süreçleri: Satış birbirine bağlı süreçlerden oluşur. Satış yapmak istiyorsanız potansiyel müşteri bulmaktan, teklife, satış kapamadan daha karlı ürün veya yeni ürün satışına kadar tüm süreçleri sırayla uygulamalısınız. Sonucu kontrol etmek için süreci kontrol etmelisiniz. Satış süreçleri bu eğitimin kalbini oluşturur.
 • Satış becerileri: Toplantı hazırlığı, müşteri ilişkileri, güven ve yakınlık geliştirme, satış argümanları ve ikna, itiraz karşılama, hayır cevabıyla başa çıkma gibi satış becerileri, satış süreçlerini uygularken bize yardımcı olur.
 • Satış taktikleri: Randevu isterken müşteriden “mevcut tedarikçimden memnunun” cevabı alırsanız ne yapmalısınız? Fiyat pazarlığında ne yapmalısınız? Elinizdeki ürün müşterinin ihtiyaçlarını karşılamıyorsa ne yapmalısınız? Bunlar gibi onlarca faklı durumda sahip olduğunuz becerileri nasıl kullanmalısınız?
Satışta süreç odaklı olmak çok mu önemli?
 • Her mesleğin arkasında belirli standartlardan süzülüp gelmiş amaca yönelik davranış kalıpları vardır. Bir oto tamircisinin veya bir doktorun kendilerinden beklenenleri yapabilmeleri için takip ettikleri iş süreçleri vardır. Bir satıcı da farklı değildir. Sattıkça para kazanacağını söylemek ve satıcıya hadi çık sat bakalım demek yeterli değildir. Bu işi nasıl yapacağının eğitimini vererek gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak şarttır. Satıcıya sonuca nasıl gideceğini göstermezseniz sonuç gelmez.
3 Boyutlu Satış Metodu’nun diğer satış eğitimlerinden ne farkı var?

Diğer satış eğitimlerinden 10 temel farkı var:

 • Biraz iletişim becerileri, biraz müşteri odaklılık ve biraz motivasyonla ilgili bir derleme yapmak yerine satıcılık mesleğinin somut, kanıtlanmış süreçlerini kapsar.
 • Satış eğitimini temel ve ileri olarak iki seviyede ele almaz. Katılımcıların tecrübesine göre o tecrübe seviyesinde bazı süreç, beceri ve taktikler öne çıkar.
 • İçeriği dünyadaki en güncel satış paradigması etrafında inşa edilmiştir: Doğru değer önerisi geliştirme, doğru müşteriyi hedefleme, müşteri ihtiyacını anlama, ona uygun çözümler geliştirme ve güvene dayalı uzun süreli ilişki kurma.
 • Temel satış hunisi ölçümleriyle satıcı hedefinden başlayarak hangi satış sürecinde ne kadar müşterisi olması gerektiğini hesaplayabilir ve tüm çalışmalarını ona göre yapar. Sonuç beklentisine göre süreçlerini ayarlayabilir.
 • Etkinlik ve verimlilik bu eğitimin iki temel eksenidir. Satıcı hangi profildeki müşterilere odaklanması gerektiğini somut kriterlerle öğrenir. Ayrıca satış süreçlerini hızlandıracak beceriler üzerinde de durulur.
 • Şirketler sahadan gelecek anlamlı verilere her zamankinden daha çok ihtiyaç duyuyorlar. Satıcıların sahadaki bilgi ve tecrübeleriyle şirketin müşterilerine sunduğu değer önerilerine nasıl etki yapabilecekleri ve şirketlerin sunduğu değeri rakiplerden nasıl farklılaştırabilecekleri metodolojik olarak verilir.
 • Satışın pazarlamayla nasıl etkin çalışacağı, eğer şirkette pazarlama departmanı yoksa temel pazarlama fonksiyonlarını nasıl uygulayacağını öğrenir.
 • Yeni müşteri kazanabilme bir satıcının en önemli becerilerinden biridir. Yeni müşteri kazanmayla mevcut tüm kanallar ve satıcının kendi sektörüne özel itme ve çekmeyle metotlarının hangisinin uygun olduğuyla ilgili özel değerlendirmeler yapılır.
 • Tecrübeyle gelen birikimler katılımcılara çalışma ve süreç takip şablonları olarak yansır. Müşterilerinizi, yapılacak işlerinizi, satış kotanızın gerçekleşmesini, tahsilatlarınızı nasıl takip edeceksiniz? Süreçlerinizi nasıl takip edeceksiniz? Bununla ilgili özel şablonlar, tablolar ve kontrol listeleri... bir örnek için tıklayın.
 • Hangi konuyu ve içeriği sunarsanız sunun katılımcının kendi sorunlarına değinip ona ışık tutamıyorsanız etkili olamazsınız. Bu satış eğitimi içeriğin akışı içerisinde katılımcıların özel soru ve konularına değinip çözüm için ipuçları verme iddiasında.
Bu eğitimde satış oyunları ve uygulamaları kullanılıyor mu?
 • Bu eğitimde özel olarak tasarlanmış 31 farklı oyun ve uygulamadan katılımcıların profiline göre uygun olanlar seçilerek uygulanıyor.
Bu satış oyunları ve uygulamaların başlıklarını verebilir misiniz?

Eğer bu eğitimi alırsak şirketimize nasıl bir geri dönüşü olabilir?

 • Potansiyel müşteri sayısında iki katına yakın bir artış
 • Randevu almada %50’ye kadar artış
 • Satışa dönüşme oranında %30’a kadar bir artış
 • Süreç bazlı bir satış yönetimiyle %40’a varan bir satış artışı

3 boyutlu satış metodu eğitim tanıtımı

View more presentations from Sinera Group.